Ing. Jandáček, statici

Vybrané publikace

Knižní


A. Čenský, V. Jandáček: Okenní a dveřní otvory, Tradice z pohledu dneška, Grada, Praha 2005
J. Němec, V. Jandáček, B. Hurda: Dřevo - historický lexikon, Grada, Praha 2005
V. Šlapeta, F. Musil, V. Jandáček: Stavební kniha 2003, Funkcionalismus na Moravě, Eden, Brno 2004

Periodika


V. Jandáček: Mýty a pověry:Bydlení nejen pro chudé, Dřevo&stavby 2/2009

Přednášky


V. Jandáček: Materiály, jejich technické vlastnosti a životnost - vliv na zachování střešní krajiny, Mánes 20.5.2009 (v rámci semináře:Střešní krajina jako součást urbanistické scény ve vztahu k nebezpečí zániku identity historických měst)
P. Jandáček: Stavební činnost Vojty Náprstka - novostavba Náprstkova muzea, KZSP, 12.3.2009
V. Jandáček: Tajemné istrijské železnice ve světle alba fotografií z doby výstavby, KZSP, 5.2.2009

zpět