Ing. Jandáček, statici

Lidé


Ing. Václav Jandáček


absolvent ČVUT, obor Pozemní stavby
přes 30 let praxe v oborech statika a konstrukce pozemních staveb
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb


Ing. Oleg Sochor


absolvent ČVUT, obor Konstrukce a dopravní stavby
přes 20 let praxe v oboru statika
autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb


Ing. Martin Cvetler


absolvent ČVUT, obor Pozemní stavby a konstrukce, modul projektování
10 let praxe v oboru statika


Ing. Petr Jandáček


absolvent ČVUT, obor Konstrukce pozemních staveb
absolvent dvouletého rekvalifikačního studia památkové péče při NPÚ v Praze
2 roky praxe v oboru statika

zpět